Institutioner og organisationer

Tandpleje der, hvor behovet er

Tandpleje der, hvor behovet er

I samarbejde med organisationer og institutioner udfører HjemmeTandplejen også omhyggelig og effektiv tandbehandling af disses klienter eller borgere. Vi samarbejder fx med institutioner under Kriminalforsorgen, asylcentre, behandlingesskoler og lign.

Sunde tænder og mund er en forudsætning for et godt helbred. Og ofte har borgeren eller klienten ret til at få behandling på institutionen mm.

Når HjemmeTandplejen kommer ud til institutionen og yder tandbehandlingen hos jer, bliver hele forløbet bedre for klienten/borgeren. Det bliver mere smidigt og effektivt, og der spares både tid, ressourcer og omkostninger.

Aftal tid til et udforpligtende møde og få mere information om hvordan vi kan hjælpe jer.

Aftal tid til et uforpligtende møde