Ferievagtordning

Vi holder vagt, når tandplejen holder fri

Behandling

Visitation
Ved alle henvendelser til vores Ferievagt foretager vi først telefonvisitation for at afgøre:

  • om problemet kan afhjælpes over telefonen
  • om det kan vente, indtil den kommunale tandpleje er tilbage efter ferien
  • om der er behov for, at vi kører ud og udfører nødbehandling.

Behandling
Vurderer vi, at patienten har brug for nødbehandling, udfører vi denne på patientens bopæl inden for 1 – 4 dage (hverdage, dvs. mandag-fredag). Vi fører almindelig nødjournal, der overgår til den kommunale tandpleje efter ferien.

Nødbehandling – ikke akut
Ferievagten er ikke en akut tandlægevagt, men udfører nødbehandling efter behov af de tilmeldte patienter – normalt inden for 1 – 4 dage (hverdage, dvs. mandag – fredag).

Hvis du har brug for akut tandbehandling, og du ikke kan komme til den tandpinevagt, som din kommune har en aftale med, så kontakt læge eller skadestue.

Bemærk: Ferievagten er ikke for personer, der går i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Kontakt HjemmeTandplejens Ferievagt
Hvis du er visiteret til kommunal omsorgstandpleje, socialtandpleje eller specialtandpleje, og hvis du har spørgsmål eller brug for tandplejehjælp, når din kommunale  tandpleje holder ferielukket, så:

  • ring til Ferievagten mandag – fredag kl. 8-15 på telefon 70 200 260. Hvis vi er optaget, så læg en besked med navn og telefonnummer, så vender vi tilbage.

Vi tjekker, om din kommune er med i Ferievagten og tjekker også, om du / din ordning er omfattet.

Hvis din kommune er med og du/din ordning indgår, så vurderer vi:

  • om der skal ydes nødbehandling inden for 1-4 hverdage
  • eller om behandling kan vente, indtil den kommunale tandpleje er tilbage fra ferie.

Få mere information - helt uforpligtende!