Ferievagtordning

Vi holder vagt, når tandplejen holder fri

Behandling

Visitation
Ved alle henvendelser til vores Ferievagt foretager vi først telefonvisitation for at afgøre:

  • om problemet kan afhjælpes over telefonen
  • om det kan vente, indtil den kommunale tandpleje er tilbage efter ferien
  • om der er behov for, at vi kører ud og udfører nødbehandling.

Behandling
Vurderer vi, at opatienten har brug for nødbehandling, udfører vi denne på patientens bopæl inden for 1 – 4 dage (hverdage, dvs. mandag-fredag). Vi fører almindelig nødjournal, der overgår til den kommunale tandpleje efter ferien.

Nødbehandling – ikke akut
Ferievagten er ikke en akut tandlægevagt, men udfører nødbehandling efter behov af de tilmeldte patienter – normalt inden for 1 – 4 dage (hverdage, dvs. mandag – fredag).

Hvis du har brug for akut tandbehandling, og du ikke kan komme til den tandpinevagt, som din kommune har en aftale med, så kontakt læge eller skadestue.

Bemærk: Ferievagten er ikke for personer, der går i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Kontakt HjemmeTandplejens Ferievagt
Hvis du har spørgsmål eller du er visiteret til omsorgstandpleje eller evt. socialtandpleje eller specialtandpleje i en af disse kommuner, og du har behov for tandplejehjælp kan du kontakte HjemmeTandplejens Ferievagt mandag til fredag kl. 8.00 – 15.00 på telefon 70 200 260.

Få mere information - helt uforpligtende!