Nyttige links

Nyttige links

 

APOTEKER
Apoteker, lægemidler, sygdomsleksikon, krop og helbred mm
www.apoteket.dk

 

BEHANDLING I DIT HJEM
Tandbehandling i dit eget hjem
www.hjemmetandlaegen.dk

 

DEMENS
Demens, et forum om
www.demensnet.dk

Demens, vejledning til pårørende
www.bedrepsykiatri.dk

 

FORSIKRING
Forsikringsoplysningens hjemmeside
www.forsikringsoplysningen.dk

Sygeforsikringen ’danmark’
www.sygeforsikring.dk

Generelt om tandsundhed: www.tandportalen.dk

 

KLAGER
Klager over tandlæger: Styrelsen for Patientsikkerhed
www.stps.dk

Website om klager over tandbehandling i privat regi
www.tandklage.dk

Patienterstatningen
www.pebl.dk

 

KOMMUNAL TANDPLEJE
Oversigt over de kommunale tandplejer
www.denkommunaletandpleje.dk

De offentligt ansatte (bl.a. kommunale) tandlægers organisation, Ansatte Tandlægers Organisation (ATO)
www.ato.dk

 

KOST & ERNÆRING
Fødevaredirektoratets hjemmeside om  kost
www.altomkost.dk

 

LOVGIVNING
Lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer mm. vedr. tandpleje
www.retsinformation.dk

 

LÆGEVAGT
Lægevagtens hjemmeside
www.laegevagten.dk

 

LÆST HØJT, TEKSTEN
Få teksten læst højt
www.adgangforalle.dk

 

MEDICIN
Medicin, information om
www.medicin.dk

 

PATIENTKLAGER
Styrelsen for Patientsikkerhed
www.stps.dk

 

SUNDHED
Det offentlige sundhedsvæsen på nettet
www.sundhed.dk

Sundhedsstyrelsens hjemmeside
www.sst.dk

 

TANDLÆGER
Find tandlæge
www.sundhed.dk

Tandlægeforeningens hjemmeside
www.tandlaegeforeningen.dk

 

TANDPINEVAGT
Liste over tandpine- og tandlægevagter
http://www.patientvejledningen.dk/laegevagt/tandlaegevagten/

 

TANDPLEJE
Generel information om tandpleje, privatpraktiserende tandlæger mm.
www.spoergtandlaegen.dk
www.tandogmund.dk
www.tandportalen.dk
www.tandpleje.dk

 

TANDPLEJER
Find tandplejer
www.sundhed.dk

Tandplejerforeningens hjemmeside
www.tandplejerforeningen.dk

 

ÆLDRE
Foreningen Ældresagen
www.aeldresagen.dk