Plejecentre

Kan borgeren ikke komme til tandlægen, kommer vi hjem til borgeren

Plejecentre

Sunde tænder og mundens tilstand er ikke kun afgørende for udvikling af almensygdomme men har tillige indflydelse på ernæringstilstanden og på livskvaliteten generelt.

Hvis du (personale: hvis din borger) ikke kan komme til tandlægen, og hvis du (din borger) ikke er visiteret til omsorgstandpleje, – eller hvis du (din borger) er visiteret til omsorgstandpleje men ønsker at benytte Fritvalgsordningen til selv at vælge behandler, så kommer HjemmeTandplejen ud til dig (din borger) i din bolig på plejecentret.

Gennem HjemmeTandplejens koncept Tandplejedage på Plejecentre bliver udgiften til tandbehandlingen overkommelig for de fleste.

Behandling på et plejecenter?