Priser og tilskud

Priser

Behandlingen alene koster det samme som på en almindelig tandklinik, og der er tilskud til behandlingen fra Danske Regioner (‘Sygesikringen) og fra Sygeforsikringen ‘danmark’, hvis du er medlem.

Du kan se vores prisliste her.

Udebesøgstillæg
I tillæg til prisen for selve behandlingen skal du betale et udebesøgstillæg. Dette dækker vores udgifter til transport af bil, udstyr og medarbejdere til og fra plejecenteret (behandlingsstedet). Til gengæld for denne meromkostning sparer du omkostningen og besværet ved at blive transporteret til en traditionel klinik.

Hvis I er flere, der bliver behandlet på samme dag på plejecenteret, vil udebesøgstilægget typisk være på kr. 400,- til kr. 600,- pr. person, der bliver behandlet. Send os en e-mail for at høre, hvad prisen vil være hos jer. Ved individuel behandling (kun én person) vil udebesøgstillægget typisk være på kr. 1.600,- til kr. 2.200,- pr. behandlingsbesøg. Send os en e-mail for at høre, hvad prisen vil være hos jer.

 

Tilskud

Du vil i visse tilfælde kunne opnå tilskud til din behandling efter de gældende regler. Læs mere her.

Du kan kun få de nævnte tilskud, hvis du ikke er visiteret til kommunal omsorgstandpleje.

Behandling på et plejecenter?