Priser og tilskud

Priser

Behandlingen alene koster det samme som på en almindelig tandklinik, og der er tilskud til behandlingen fra Danske Regioner (‘Sygesikringen) og fra Sygeforsikringen ‘danmark’, hvis du er medlem.

Du kan se vores prisliste her.

Udebesøgstillæg
I tillæg til prisen for selve behandlingen skal du betale et udebesøgstillæg. Dette dækker vores udgifter til transport af bil, udstyr og medarbejdere til og fra din bolig. Til gengæld for denne meromkostning sparer du omkostningen og besværet ved at blive transporteret til en traditionel klinik.

Ved individuel behandling (kun én person) vil udebesøgstillægget typisk være på kr. 2.500,- til kr. 4.500,- pr. behandlingsbesøg. Hertil kommer prisen for selve behandlingen. Send os en e-mail for at høre, hvad prisen vil være hos dig. Hvis I er flere, der bliver behandlet på samme dag på samme adresse, vil udebesøgstillægget typisk være mindre pr. person.

 

Tilskud

Du vil i visse tilfælde kunne opnå tilskud til din behandling efter de gældende regler.

Du kan kun få de nævnte tilskud, hvis du ikke er visiteret til kommunal omsorgstandpleje.

Behandling i dit eget hjem?