Omsorgstandpleje

Et supplement til den kommunale tandpleje

Omsorgstandpleje

 

Omfang af samarbejdet
Vi behandler fx alle kommunens omsorgstandplejepatienter eller kun nogle af dem, fx udvalgte plejecentre, boformer eller postnummerområder. Samarbejdet kan bestå af engangsassistance, vikariat, i en tidsbegrænset periode eller som en fast samarbejdsaftale.

Bekendtgørelse
Vi behandler efter den nye (juni 2020) tandplejebekendtgørelse og SSTs ‘Modernisering af Omsorgstandplejen‘.

Behandlingssted
Ud fra gældende vejledning mm. behandler vi i borgerens eget hjem, på en kommunal klinik eller i vores tandlægebus (for gående pt.).

Referencer
Vi har samarbejdet med kommunale tandplejer siden 2002 og vi samarbejder i dag med 18 kommunale tandplejer.

LÆS OGSÅ: De ordner huller hjemme i stuen: ’Vores maskine kan alt det, som en tandlægeklinik kan’ (DR.dk)

Geografi
Vi har afdelinger i Køge og Kolding.

Vi kan mere

Vi kan også tilbyde:

  • privat omsorgstandpleje efter fritvalgsordningen (i udvalgte, geografiske områder)
  • privat behandling (egenbetaling) af borgere (i udvalgte, geografiske områder)
  • tandplejedage for andre af kommunens borgere, fx i handicapområdet, dagpleje, socialpsykiatri, hjemløse mm.
  • undervisning og instruktion af plejepersonale

Klik her og se mere om, hvad vi også kan.

Årsager til at samarbejde med os

Vi:

  • frigør ressourcer i tandplejen, der i stedet kan bruges på kerneydelserne
  • er en fleksibel, ekstra kapacitet, der kan ‘skrues op og ned’ for efter behov
  • er omkostningseffektive – også sammenlignet med de kommunale nøgletal
  • har ressourcerne, både de menneskelige og de tekniske
  • er specialister i omsorgstandpleje

Klik her for at se vores brochureblad.

Få mere information - helt uforpligtende!