Socialtandpleje

Et opsøgende supplement til den kommunale tandpleje

Socialtandpleje

 

Omfang af samarbejdet
Vi tilbyder ad hoc eller efter fast aftale om at behandle borgere, der er visiteret til socialtandpleje. Vi tilbyder også nød-/akutbehandlinger og Ferievagt for Socialtandpleje. Vi assisterer også ved visitation, kriteriet om det tandplejefaglige behov.

Behandlinger
Information, forebyggende indsatser og behandlinger efter bekendtgørelsen og/eller jeres retningslinjer. Vi har både de menneskelige og tekniske ressourcer, og gennem samarbejde med en række kommuner om socialtandpleje har vi også kritisk masse og kompetencer.

Bekendtgørelse
Vi behandler efter den nye tandplejebekendtgørelse og SSTs vejledning om socialtandpleje (kapitel 7 i Tandplejevejledningen), Omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje, se mere her. Og vi behandler i øvrigt efter jeres anvisninger.

Behandlingssted
Vi bruger typisk vores to Tandlægebusser for at imødekomme vejledningens understregning af nærhed og tilgængelighed i ordningen. Men vi kan også behandle på klinik eller – ved akutbehandling – på fx et værested.

Referencer
Vi har samarbejdet med kommunale tandplejer siden 2002 og vi samarbejder i dag med 29 kommuner / kommunale tandplejer om socialtandpleje, omsorgstandpleje eller vores Ferievagtordning.

Geografi
Vi har afdelinger i Køge og Kolding.

Vi kan mere

Vi kan også tilbyde:

 • omsorgstandpleje
 • privat omsorgstandpleje efter fritvalgsordningen
 • privat behandling (egenbetaling) af borgere (i udvalgte, geografiske områder)
 • ferievagtordning for omsorgstandpleje henholdsvis socialtandpleje
 • tandplejedage for andre af kommunens borgere, fx i handicapområdet, dagpleje, socialpsykiatri, hjemløse mm.
 • undervisning og instruktion af plejepersonale

Klik her og se mere om, hvad vi også kan.

Årsager til at samarbejde med os

Vi:

 • frigør ressourcer i tandplejen, der i stedet kan bruges på kerneydelserne
 • er en fleksibel, ekstra kapacitet, der kan ‘skrues op og ned’ for efter behov
 • er omkostningseffektive – også sammenlignet med de kommunale nøgletal
 • har ressourcerne, både de menneskelige og de tekniske
 • har kompetencerne / er specialister i omsorgstandpleje og socialtandpleje

Klik her for at se vores brochureblad.

Få mere information - helt uforpligtende!