Patientkontakt, specielle arbejdsopgaver, sammenhold, et godt arbejdsmiljø og udstrakt frihed i dagligdagen er med til at skabe arbejdsglæden for HjemmeTandplejens ildsjæle.

 

Faglig stolthed får nye værdier, når HjemmeTandplejens personale arbejder i det daglige med mulighedernes kunst. Det vil sige, at de udfordringer de møder hos borgerne med at behandle med mobilt udstyr, bliver omsat til en glæde ved at lykkedes evt. med smerteafhjælpende og fine behandlinger. Borgernes taknemmelighed bærer ”næsten” lønnen i sig selv. Udfordringerne er lidt anderledes, når der behandles på klinik – men de er der stadig.

HjemmeTandplejens virksomhedsansvarlig tandlæge Lex fortæller, at han i sit arbejde sætter stor pris på at navigere i de muliges land. Han uddyber med stolthed:

-”Min faglige stolthed har fået nogle flere værdier. Det er muligt, at jeg ikke kan hjælpe borgeren med de store fine behandlinger i deres eget hjem, men jeg kan give dem en omsorgsfuld og nødvendig behandling ved at afhjælpe smerter eller en funktionel tyggefunktion. Disse behandlinger er mindst lige så vigtige som alt muligt andet”.

 

Det fælles mål er i højsædet

For sikre sig, at behandlingen gennemføres fagligt korrekt, og at deres patienter i omsorgstandplejen og samarbejdspartnere er tilfredse med HjemmeTandplejens service, er de forskellige tandlæge- og tandplejeteams og driftstyringen på kontoret, naturligvis afhængige af hinanden, og ikke mindst afhængige på den måde det fælles mål bliver omsat til sammenhold og samarbejde.

HjemmeTandplejens teams der i det daglige er ”på landevejen” er på trods af titler som klinikassistenter, tandplejer og tandlæger fælles om at strukturere og samarbejde omkring en god arbejdsdag. De skiftes til at køre bilerne, hjælpes om at skrive journaler (pr. diktat) og beslutter sammen, om der er luft i kalenderen til at frokosten evt. kan indtages med udsigt over vandet eller i en lysning i skoven

 

2.658 omsorgstandpleje patienter er i de bedste hænder

Seneste optælling i 2016, viste at der i Danmark var 24.696 ældre borgere, der er tilknyttet en af landets omsorgstandplejeordninger. Da 20 af landets kommuner har outsourcet udførslen af omsorgstandpleje til HjemmeTandplejen, er 10,7 % af denne patientgruppe en del af HjemmeTandplejens patienter. HjemmeTandplejen behandler i alt på landsplan 2.658 omsorgstandplejepatienter, der alle har behov for en omsorgsfuld og individuel behandling i deres eget hjem.

Nogle vil måske undre sig over, hvad der holder humøret højt iblandt HjemmeTandplejens personale, og hvad der får dem til at elske deres arbejde. At arbejde med omsorgstandplejepatienter er hverken ”guld eller glimmer” og har ikke umiddelbart det samme islæt af prestige og klinisk præcisionsarbejde, som tandlægebranchen ellers er kendt for. Men HjemmeTandplejens ildsjæle finder alligevel stor glæde i deres arbejdsdag.