Kan du spotte om borgeren børster tænderne korrekt?

  Der er forskellige tegn, du som social- og sundhedspersonale kan bruge som rettesnor, når du skal fastlægge om en borger har brug for hjælp til mundplejen. På denne flot oversigtplakat er der fokuserer på, hvilke tegn du skal være opmærksom på, når du vurderer,...

Det usynlige sår dræber

I modsætning til tidligere har de fleste plejehjemsbeboere i dag deres egne tænder. Nyere undersøgelser viser, at det desværre er de færreste plejehjemsbeboere (ca. 20%), som er i stand til børste deres egne tænder på en måde, så sygdomme i munden undgås....

Specialtandpleje

HjemmeTandplejen kan nu også tilbyde specialtandpleje med fhv. overtandlæge Børge Hede som faglig ankerperson Vores formål med at gå ind på dette for os nye område er, at etablere et mere sammenhængende, lokalforankret tilbud -i samarbejde med de kommunale tandplejer,...