HjemmeTandplejen kan nu også tilbyde specialtandpleje med fhv. overtandlæge Børge Hede som faglig ankerperson

Vores formål med at gå ind på dette for os nye område er, at etablere et mere sammenhængende, lokalforankret tilbud -i samarbejde med de kommunale tandplejer, tæt på borgeren og med kortere ventetider (højere serviceniveau) til følge. Dette vil samtidig kunne ’bygge bro’ imellem omsorgstandpleje og specialtandpleje og vil måske være med til at ’afmystificere’ specialtandplejen.

Hvis du vil vide mere, så kontakt os!
📞 70 275 285 – 📧 info@hjemmetandplejen.dk