Det usynlige sår dræber

I modsætning til tidligere har de fleste plejehjemsbeboere i dag deres egne tænder. Nyere undersøgelser viser, at det desværre er de færreste plejehjemsbeboere (ca. 20%), som er i stand til børste deres egne tænder på en måde, så sygdomme i munden undgås....

Specialtandpleje

HjemmeTandplejen kan nu også tilbyde specialtandpleje med fhv. overtandlæge Børge Hede som faglig ankerperson Vores formål med at gå ind på dette for os nye område er, at etablere et mere sammenhængende, lokalforankret tilbud -i samarbejde med de kommunale tandplejer,...