Når skolerne holder ferie, holder den kommunale tandpleje også ferie. Derfor har alle kommuner etableret et nødberedskab, der de fleste steder indebærer, at man i ferien henviser patienterne til behandling på en lokal, privat klinik eller hos den regionale tandpinevagt. Efter ferien får patienten regningen refunderet af den kommunale tandpleje. Denne ordning er rigtig god for de patienter – dvs. børn og unge – der selv kan komme til en privat klinik.

Men hvis man er med i den kommunale omsorgstandplejeordning, er man pr. definition hjemmebunden, og er derfor ude af stand til at komme til en almindelig klinik eller til den regionale tandpinevagt. Man skal derfor tjekke, om ens kommune har etableret et særligt beredskab for omsorgstandplejepatienterne i ferien; nogle steder holder den kommunale tandpleje åbent én eller nogle gange i ferieperioden.

Nogle kommunale tandplejer har besluttet at give borgerne i omsorgstandplejen den samme gode service mht. nødberedskab, som gælder for patienterne i børne- og ungetandplejen. De har nemlig indgået en aftale med HjemmeTandplejen, der holder vagt mens den kommunale tandpleje holder fri. Man kan på den kommunale tandplejes hjemmeside får at vide, om der abonneres på HjemmeTandplejens Ferievagtordning. Man kan også her finde de kommunerer, der aboonnerer på ordningen.

Hvis man som omsorgstandplejepatient har brug for hjælp, og ens kommune abonnerer, kan man kontakte HjemmeTandplejen på telefon 70 275 285 kl. 8-12 mandag til fredag året rundt – også på helligdage (læg evt. besked, der bliver så ringet tilbage). Der foretages telefonvisitation for at afgøre om problemet kan løses over telefonen; om det kan vente, til den kommunale tandpleje er tilbage efter ferien; eller om der er behov for, at der køres ud for at udføre nødbehandling.