I modsætning til tidligere har de fleste plejehjemsbeboere i dag deres egne tænder. Nyere undersøgelser viser, at det desværre er de færreste plejehjemsbeboere (ca. 20%), som er i stand til børste deres egne tænder på en måde, så sygdomme i munden undgås.

Konsekvenserne ved dårlig eller manglende mundhygiejne er alvorlige. Ud over at man mister sine tænder eller funktionen af sine tandproteser, påvirker de store mængder af bakterier i munden også resten af kroppen. Bakterierne spreder sig simpelthen rundt i kroppen via blodbanen og kan her forårsage lungebetændelse og hjerte- og karsygdomme.

Den store udfordring ved dårlig mundhygiejne er, at den er ”skjult” i munden og ikke synlig som et stor betændt sår ville være på resten af kroppen. Det er derfor vigtigt at plejepersonalet løbende kontrollerer beboernes mundhygiejne. Er der belægninger på tænderne? Bløder tandkødet i forbindelse med tandbørstning? Er tand­protesen lådden? Alle ovennævnte faktorer er tegn på, at borgeren har behov for hjælp til den daglige mundpleje.

At skulle børste tænder på en anden person og/eller hjælpe med protesehygiejne kan være en pædagogisk udfordring og er altid en tillidssag.

Du er altid velkommen til at kontakte HjemmeTandplejen, hvis du har spørgsmål om, hvordan du bedst griber udfordringen an. Ring på tlf. 70 275 285 wllwe skriv til os på info@hjemmetandplejen.dk.